ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki

Issn: 1644-275X
Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
Www: http://www.ptil.wzieu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; ECONOMICS; TRANSPORTATION;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Towaroznawstwo, Transport
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Uniwersytet Szczeciński ul. Cukrowa 8 Cukrowa 8 71-004 Szczecin zachodniopomorskie, zachodniopomorskie, PL tel: 91 44 43 154 fax: 91 44 43 116 e-mail: izabela[kropka]dembinska[malpka]wzieu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Elżbieta Załoga

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510B
20148B
20138B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.