ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne

Issn: 1732-1166
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Www: http://www.eti.pg.gda.pl/czasopisma/
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; HARDWARE & ARCHITECTURE; INFORMATION SYSTEMS; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; SOFTWARE ENGINEERING; THEORY & METHODS; ENGINEERING; ELECTRICAL & ELECTRONIC; INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION; OPTICS; TELECOMMUNICATIONS;
Dyscypliny naukowe: Elektronika, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Telekomunikacja
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk pomorskie, pomorskie, Polska tel: 58 348 6095 e-mail: iwona[kropka]golecka[malpka]pg[kropka]gda[kropka]plabc Redaktor naczelny: Janusz Smulko

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20123B
20113B
20106B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.