ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ziemniak Polski

Issn: 1425-4263
Wydawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Www: http://www.ihar.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; AGRICULTURAL ENGINEERING; AGRONOMY; ECOLOGY; ENTOMOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Agronomia
Języki publikacji: polski
Redakcja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB ul. Bonin 3 Bonin 3 76-009 Bonin Bonin k. Koszalina Zachodniopomorskie, Zachodniopomorskie, PL tel: (94) 342 30 31 wew. 205 fax: (94) 342 70 28 e-mail: zalejko[malpka]ziemniak-bonin[kropka]plabc Redaktor naczelny: Krystyna Żalejko

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20122B
20112B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.