ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ

Issn: 1898-2158
Wydawca: Fundacja Życie i Płodność w Krakowie i Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Www: http://www.zycieiplodnosc.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters PHILOSOPHY; DEMOGRAPHY; ETHICS; FAMILY STUDIES; GERONTOLOGY; HEALTH POLICY & SERVICES; LAW; PSYCHOLOGY; BIOLOGICAL; CLINICAL; EDUCATIONAL; SOCIAL; SOCIAL SCIENCES; BIOMEDICAL; SOCIOLOGY; BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; BIOLOGY; BIOPHYSICS; HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES; MEDICAL ETHICS; MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY; OBSTETRICS & GYNECOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Nauki teologiczne, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Prawo, Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biofizyka – dziedzina nauk biologicznych, Biologia medyczna, Medycyna, Nauki o zdrowiu, Nauki o rodzinie
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Fundacja Życie i Płodność w Krakowie ul. ul.Łukasiewicza 6/1 ul.Łukasiewicza 6/1 31-429 Kraków województwo małopolskie, województwo małopolskie, Polska tel: (+48) 12 633 06 13 fax: (+48) 12 633 06 13 e-mail: redakcja[malpka]zycieiplodnosc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Iwona Rawicka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20122B
20112B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.