ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць

Issn: 2226-2830
Wydawca: Mariupolski Uniwersytet Panstwowy
Www: http://mdu.in.ua/index/visnik_mdu/0-94
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; HISTORY; ETHNIC STUDIES; POLITICAL SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Etnologia, Historia, Nauki o polityce
Języki publikacji: angielski, rosyjski, ukraiński
Redakcja: Mariupolski Uniwersytet Panstwowy ul. prospekt Budiwelnykiw, 129 prospekt Budiwelnykiw, 129 87500 Mariupol Obwod doniecki, Obwod doniecki, UA tel: (0629) 34-62-00 fax: (0629)53-22-51 e-mail: istfak_mdgu[malpka]ukr[kropka]netabc Redaktor naczelny: Konstanty Balabanow

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20143B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.