ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Issn: 1994-7852
Wydawca: UKRAINIAN STATE ACADEMY OF RAILWAY TRANSPORT
Www: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Znpudazt/index.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; TRANSPORTATION; CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING; MECHANICAL; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Energetyka, Mechanika, Telekomunikacja, Transport
Języki publikacji: angielski, rosyjski, ukraiński
Redakcja: Ukrainian State Academy of Railway Transport ul. Kharkov embankment, 8 Kharkov embankment, 8 61050 Kharkiv UA tel: +380(057)7301947 e-mail: nish_usart[malpka]mail[kropka]ruabc Redaktor naczelny: Mykola Ivanovic Danko Denis Victorovich Lomotko

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.