ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Науковий вісник Національного гірничого університету

Issn: 2071-2227
Eissn: 2223-2362
Wydawca: State Higher Educational Institution "National Mining University"
Www: http://nvngu.in.ua/index.php/en/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENERGY & FUELS; ENGINEERING; INDUSTRIAL; GEOLOGY; MECHANICS; MINING & MINERAL PROCESSING;
Dyscypliny naukowe: Ekologia, Geologia, Elektrotechnika, Energetyka, Górnictwo i geologia inżynierska
Języki publikacji: angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński
Redakcja: State Higher Educational Institution "National Mining University" ul. 19, K. Marks Ave., pavilion 3, room 24-а, Dnipropetrovsk 19, K. Marks Ave., pavilion 3, room 24-а, Dnipropetrovsk 49005 Dnipropetrovsk Dnipropetrovsk oblast, Dnipropetrovsk oblast, UA tel: +38 (056) 373 08 47 e-mail: nv[kropka]ngu[malpka]ukr[kropka]netabc Redaktor naczelny: Gennadiy Pivnyak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.