ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej

Issn: 2082-7598
Eissn: 2082-6710
Wydawca: Ośrodek Badań Filozoficznych
Www: http://avant.edu.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters PHILOSOPHY; LINGUISTICS; PSYCHOLOGY; MULTIDISCIPLINARY; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; COMPUTER SCIENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Językoznawstwo, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Psychologia, Socjologia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Redakcja czasopisma AVANT ul. Mazowiecka 63/65 Mazowiecka 63/65 87-100, skr. poczt. nr 34, U.P. Toruń 2. Filia Toruń kujawsko-pomorskie, kujawsko-pomorskie, PL tel: +48 604-382-268 e-mail: avant[malpka]avant[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Witold Wachowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.