ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Badania Fizjograficzne

Issn: 2081-6014
Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Www: http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/BF/bf.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENVIRONMENTAL STUDIES; BIOLOGY; ECOLOGY; GEOGRAPHY; PHYSICAL; ZOOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Ekologia, Geografia, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. ul. Dzięgielowa 27 ul. Dzięgielowa 27 61-680 Poznań PL tel: 618296171 fax: 618296135 e-mail: bajerski[malpka]amu[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Leszek Kolendowicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20142B
20132B
20122B
20112B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.