ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Bank i Kredyt

Issn: 0137-5520
Wydawca: Narodowy Bank Polski
Www: http://www.bankikredyt.nbp.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; SOCIAL SCIENCES; MATHEMATICAL METHODS;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa PL tel: 22 6531083 e-mail: bik[malpka]nbp[kropka]plabc Redaktor naczelny: Aleksander Welfe

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
201410B
201310B
20128B
20118B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.