ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie

Issn: 2081-4224
Wydawca: Wyższy Urząd Górniczy
Www: http://www.wug.gov.pl/index.php?wydawnictwa/miesiecznik_wug
Kategorie wg. Thomson-Reuters LAW; ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; MECHANICS; MINING & MINERAL PROCESSING; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Prawo, Budowa i eksploatacja maszyn, Górnictwo i geologia inżynierska, Inżynieria środowiska
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wyższy Urząd Górniczy ul. Poniatowskiego/31/- Poniatowskiego/31/- 40-055/-/Katowice Katowice Śląskie, Śląskie, PL tel: 32-7361772 fax: 32-7361772 e-mail: miesiecznik[malpka]wug[kropka]gov[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mirosław Koziura

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20143B
20133B
20122B
20112B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.