ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka

Issn: 0137-7043
Wydawca: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Www: http://www.ciop.pl/412.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters ERGONOMICS; INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR; MATERIALS SCIENCE; TEXTILES; PHYSIOLOGY; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, Nauki o zdrowiu, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: polski
Redakcja: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16 p. 409, 410 Czerniakowska 16 p. 409, 410 00-701 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: +48 22 623 36 75 fax: +48 22 623 46 48 e-mail: bpredakcja[malpka]ciop[kropka]plabc Redaktor naczelny: Kamil Jach

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.