ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Białorutenistyka Białostocka

Issn: 2081-2515
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Www: http://ifw.uwb.edu.pl/bialorutenistyka
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; FOLKLORE; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE;
Dyscypliny naukowe: Historia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, białoruski, rosyjski
Redakcja: Uniwersytet w Białymstoku ul. ul. Plac Uniwersytecki 1 ul. Plac Uniwersytecki 1 15-420 Białystok Podlaskie, Podlaskie, PL tel: 85 7457450 fax: 85 7457449 e-mail: ifw[malpka]uwb[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Halina Twaranowicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20147B
20137B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.