ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Bioarchaeology of the Near East

Issn: 1898-9403
Eissn: 1899-962X
Wydawca: Zakład Bioarcheologii, Instytut Archeologii
Www: http://www.anthropology.uw.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; ANTHROPOLOGY; ANATOMY & MORPHOLOGY; BIOLOGY; ECOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Biologia, Ekologia, Biologia medyczna, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Zakład Bioarcheologii, Instytut Archeologii ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: +22 5522837 fax: +22 5522801 e-mail: a[kropka]soltysiak[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Arkadiusz Sołtysiak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.