ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Mycologica

Issn: 0001-625X
Wydawca: POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
Www: http://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/index
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIODIVERSITY CONSERVATION; BIOLOGY; ECOLOGY; MYCOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Ekologia, Leśnictwo, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Katedra Algologii i Mikologii ul. S. Banacha 12/16 S. Banacha 12/16 90-237 Łódź PL tel: 42 6354402 fax: 48 42 635 44 11 e-mail: am[malpka]pbsociety[kropka]org[kropka]plabc Redaktor naczelny: Maria Ławrynowicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20147B
20137B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.