ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Issn: 0373-7837
Wydawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Www: http://www.ihar.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURE; MULTIDISCIPLINARY; AGRONOMY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; PLANT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biologia, Agronomia, Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy ul. Radzików Radzików 05-870 Błonie mazowieckie, mazowieckie, PL tel: (+ 48 22) 725 26 11, 725 36 11, 733 45 00, 733 45 02, 733 45 96 fax: (48 22) 725 47 14 e-mail: postbox[malpka]ihar[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Henryk Jerzy Czembor

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20144B
20134B
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.