ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych

Issn: 1508-4183
Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych
Www: http://biuletynisi.wcy.wat.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; INFORMATION SYSTEMS; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; THEORY & METHODS; OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych ul. Gen. S. Kaliskiego 2 Gen. S. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: (22) 683-95-04 fax: (22) 683-78-58 e-mail: biuletynisi[malpka]wat[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marian Chudy

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B
20123B
20113B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.