ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Neophilologica

Issn: 1509-1619
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Www: http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/acta-neophilologica
Kategorie wg. Thomson-Reuters LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński
Redakcja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Kurta Obitza 1 Kurta Obitza 1 10-725 Olsztyn warmińsko-mazurskie, warmińsko-mazurskie, PL tel: 89 527 58 47 fax: 89 524 63 69 e-mail: rus[kropka]human[malpka]uwm[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Iwona Anna NDiaye

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.