ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Issn: 1234-5865
Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
Www: http://www.wat.edu.pl/M000000/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=21
Kategorie wg. Thomson-Reuters CHEMISTRY; PHYSICAL; COMPUTER SCIENCE; CYBERNETICS; ENGINEERING; ELECTRICAL & ELECTRONIC; MATHEMATICS; MECHANICS;
Dyscypliny naukowe: Matematyka, Fizyka, Chemia, Elektronika, Mechanika
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Redakcja Wydawnictw WAT ul. gen. S. Kaliskiego 2 gen. S. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 683 98 24 fax: 22 683 90 34 e-mail: biuletyn[malpka]wat[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Beata Malarz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B
20125B
20115B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.