ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Bohemistyka

Issn: 1642-9893
Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Komisja Slawistyczna PAN Oddział w Poznaniu, Wydawnictwo PRO
Www: http://www.bohemistyka.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERATURE;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, angielski, czeski
Redakcja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. ul. Aleksandra Fredry 10 ul. Aleksandra Fredry 10 61-701 Poznań wielkopolskie, wielkopolskie, PL tel: 61 829 4517, 505 044 040 e-mail: bohemistyka[malpka]amu[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mieczysław Balowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20149B
20139B
201210B
201110B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.