ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ból

Issn: 1640-324X
Wydawca: Elipsa Jaim sc
Www: http://www.if-pan.krakow.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL;
Dyscypliny naukowe: Medycyna
Języki publikacji: polski
Redakcja: Instytut Farmakologii ul. ul. Smętna 12 ul. Smętna 12 31-343 Kraków małoposkie, małoposkie, PL tel: +48 12 6623398 fax: +48 12 6374500 e-mail: bol[malpka]if-pan[kropka]krakow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Barbara Przewłocka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20144B
20133B
20124B
20114B
20106B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.