ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Palaeobotanica

Issn: 0001-6594
Eissn: 2082-0259
Wydawca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Www: http://www.botany.pl/ibwyd/acta_paleo/acta-edit.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters PALEONTOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk ul. Lubicz 46 Lubicz 46 31-512 Kraków Małopolskie, Małopolskie, PL tel: 12 42 41 723 fax: 12 42 41 731 e-mail: wydawnictwa[malpka]botany[kropka]plabc Redaktor naczelny: Leon Stuchlik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20148B
20138B
20127B
20117B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.