ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Brno Studies in English

Issn: 0524-6881
Wydawca: Masaryk University
Www: http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/sborniky/brno-studies-in-english-2
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; AMERICAN; BRITISH ISLES; CULTURAL STUDIES; LINGUISTICS;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Masaryk University ul. Arna Novaka 1 Arna Novaka 1 602 00 Brno Czechy tel: 420-54949 6660 fax: 420-54949 1522 e-mail: chovanec[malpka]phil[kropka]muni[kropka]czabc Redaktor naczelny: Jan Chovanec

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510C
201410C
201310C
201210C
201110C

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.