ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Bulgarian Medicine

Issn: 1314-3387
Wydawca: Bulgarian Academy of Science and Arts
Www: http://www.basa.bg/index.php/izdania/sp-bg-medicina
Kategorie wg. Thomson-Reuters MEDICAL ETHICS; MEDICINE; GENERAL & INTERNAL; RESEARCH & EXPERIMENTAL; NEUROSCIENCES; PHARMACOLOGY & PHARMACY;
Dyscypliny naukowe: Biologia medyczna, Medycyna, Stomatologia, Nauki farmaceutyczne
Języki publikacji: angielski, bułgarski
Redakcja: University Hospital of Endocrinology ul. Sofia Zdrave str. 2 Sofia Zdrave str. 2 1431 Sofia BG tel: +359-888-641516 e-mail: dstoyanov[malpka]meduniversity-plovdiv[kropka]bgabc Redaktor naczelny: Philip Kumanov

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.