ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Bulletin of Emergency And Trauma

Issn: 2322-2522
Eissn: 2322-3960
Wydawca: Shiraz University of Medical Sciences
Www: http://beat.sums.ac.ir
Kategorie wg. Thomson-Reuters CRITICAL CARE MEDICINE; EMERGENCY MEDICINE; ORTHOPEDICS; SURGERY; UROLOGY & NEPHROLOGY;
Dyscypliny naukowe: Medycyna
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Shiraz University of Medical Sciences ul. Shahid Rajaei Trauma Hospital, Chamran Avenue Shahid Rajaei Trauma Hospital, Chamran Avenue 71345-1876 Shiraz Fars, Fars, IR tel: +98-711-6360697 fax: +98-711-6254206 e-mail: beat[malpka]sums[kropka]ac[kropka]irabc Redaktor naczelny: Hamid Reza Abbasi

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.