ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Cadmus

Issn: 2038-5242
Wydawca: The Risk Institute
Www: http://cadmusjournal.org
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; ECONOMICS; INTERNATIONAL RELATIONS; LAW; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Ekonomia, Prawo, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: angielski
Redakcja: The Mother's Service Society ul. 5, Pudhuvai Sivam Street, Venkata Nagar, Pondicherry 5, Pudhuvai Sivam Street, Venkata Nagar, Pondicherry 605011 Pondicherry IN tel: 08939310496 e-mail: admin[malpka]cadmusjournal[kropka]orgabc Redaktor naczelny: Orio Giarini

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.