ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Camera Separatoria

Issn: 2083-6392
Wydawca: Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Www: http://dach.ich.uph.edu.pl/camera_separatoria.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters CHEMISTRY; ANALYTICAL; APPLIED; ELECTROCHEMISTRY; ENGINEERING; CHEMICAL; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Chemia, Technologia chemiczna – dziedzina nauk chemicznych, Technologia żywności i żywienia, Nauki farmaceutyczne, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ul. 3Maja 54 3Maja 54 08-110 Siedlce PL tel: 25-643 10 40 e-mail: coogee[malpka]poczta[kropka]onet[kropka]plabc Redaktor naczelny: Bronisław Głód

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20141B
20131B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.