ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Scientiarum Polonorum - Biotechnologia

Issn: 1644-065X
Eissn: 2083-8654
Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Www: http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=13&sub=6&act=60&s=3
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biotechnologia – dziedzina nauk chemicznych, Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk technicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. ul. Sopocka 23 ul. Sopocka 23 50-344 Wrocław dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: 71 3281277 fax: 71 3281277 e-mail: wyd[malpka]up[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Kotecki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20146B
20136B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.