ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia

Issn: 1644-0757
Wydawca: Wydawnictwo SGGW w Warszawie
Www: http://acta_oeconomia.sggw.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; DEMOGRAPHY; ECONOMICS; INTERNATIONAL RELATIONS; WOMEN'S STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 593 40 70 fax: 22 593 40 77 e-mail: acta_oeconomia[malpka]sggw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Janina Sawicka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201515B
201410B
201310B
20129B
20119B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.