ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Challenges of modern technology

Issn: 2082-2863
Wydawca: Fundacja na rzecz młodych naukowców
Www: http://journal.young-scientists.eu
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; CHEMISTRY; MULTIDISCIPLINARY; ENGINEERING; MATERIALS SCIENCE; MULTIDISCIPLINARY SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Biotechnologia – dziedzina nauk chemicznych, Automatyka i robotyka, Budownictwo, Inżynieria materiałowa, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Fundacja na rzecz młodych naukowców ul. Polna 50 pok. 716 Polna 50 pok. 716 00-644 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 004822 234 58 21 fax: 004822 234 58 22 e-mail: journal[malpka]young-scientists[kropka]euabc Redaktor naczelny: Artur Badyda

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20146B
20136B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.