ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Challenges of the Knowledge Society

Issn: 2068-7796
Wydawca: Nicolae Titulescu University Publishing House
Www: http://cks.univnt.ro/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; LAW; PUBLIC ADMINISTRATION; COMPUTER SCIENCE; THEORY & METHODS;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Nauki o administracji, Prawo, Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Nicolae Titulescu University ul. Calea Vacaresti, nr. 185, sector 4 Calea Vacaresti, nr. 185, sector 4 040051 Bucharest RO tel: +40213308606 e-mail: conference[malpka]univnt[kropka]roabc Redaktor naczelny: Mircea Damaschin

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20145B
20135B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.