ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

CHEMIK nauka-technika-rynek

Issn: 0009-2886
Wydawca: ZW CHEMPRESS- SITPChem
Www: http://www.miesiecznikchemik.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; CHEMISTRY; APPLIED; MULTIDISCIPLINARY; ECOLOGY; ENERGY & FUELS;
Dyscypliny naukowe: Biotechnologia – dziedzina nauk chemicznych, Chemia, Technologia chemiczna – dziedzina nauk chemicznych, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: redakcja CHEMIK nauka-technika-rynek ul. Górnych Wałów 25 Górnych Wałów 25 44-100 Gliwice śląskie, śląskie, PL tel: 32-231-61-35 fax: 32-231-61-35 e-mail: redakcja[malpka]miesiecznikchemik[kropka]plabc Redaktor naczelny: Anna Czumak-Bieniecka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20145B
20135B
20128B
20118B
20109B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.