ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Chemistry. Environment. Biotechnology.

Issn: 2083-7097
Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Www: http://www.ceb.ajd.czest.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; CHEMISTRY; MULTIDISCIPLINARY; ENVIRONMENTAL SCIENCES; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Chemia, Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Technologia żywności i żywienia, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Akademia im. Jana Długosza ul. Armii Krajowej 13/15 Armii Krajowej 13/15 42-200 Częstochowa śląskie, śląskie, PL tel: 343614918 wew. 157 fax: (34) 366 53 22 e-mail: wc[malpka]ajd[kropka]czest[kropka]plabc Redaktor naczelny: Piotr Bałczewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20142B
20132B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.