ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

China Printing and Packaging Study

Issn: 1674-5752
Wydawca: Printing Tehnology Journals Press
Www: http://www.keyinmedia.com/english/yw_qk_04.shtml
Kategorie wg. Thomson-Reuters CHEMISTRY; APPLIED; COMPUTER SCIENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; MATERIALS SCIENCE; MULTIDISCIPLINARY; NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY; SPECTROSCOPY;
Dyscypliny naukowe: Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria materiałowa, Mechanika, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: angielski, chiński
Redakcja: Editorial Department of China Printing and Packaging Study ul. No. 2, Cuiwei Road No. 2, Cuiwei Road 100036 Beijing Haidian District, Haidian District, CN tel: 8610-88275760 e-mail: keyinstudy[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Yun OUYANG

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.