ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Universitatis Lodzensis. Folia Archaeologica

Issn: 0208-6034
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Www: http://www.archeologia.uni.lodz.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Archeologia
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski
Redakcja: Instytut Archeologii UŁ ul. Uniwersytecka 3 Uniwersytecka 3 91-037 Łódź Łódź łódzkie, łódzkie, Łódź tel: 42 66 55 411 fax: 42 66 55 427 e-mail: instytutarcheo[malpka]uni[kropka]lodz[kropka]plabc Redaktor naczelny: Lucyna Domańska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.