ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica

Issn: 1427-969X
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Www: http://psychologica.online.uni.lodz.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters PSYCHOLOGY; APPLIED; CLINICAL; DEVELOPMENTAL; EXPERIMENTAL; SOCIAL;
Dyscypliny naukowe: Psychologia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego ul. ul.Smugowa 10/12 ul.Smugowa 10/12 91-433 Łódź łódzkie, łódzkie, PL tel: 42 66 555 80, 42 66 555 81 fax: 42 66 555 83 e-mail: foliapsych[malpka]uni[kropka]lodz[kropka]plabc Redaktor naczelny: Bohdan Dudek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20142B
20132B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.