ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Issn: 1508-1117
Wydawca: Uniwersytet Łódzki
Www: http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; GEOGRAPHY; HISTORY; SOCIOLOGY; URBAN STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Historia, Socjologia, Ekonomia, Geografia, Architektura i urbanistyka
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Łódzki ul. Kopcińskiego 31 Kopcińskiego 31 90-142 Łódź łódzkie, łódzkie, PL tel: +48426354590 fax: +48426354591 e-mail: geopol[malpka]geo[kropka]uni[kropka]lodz[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mariusz Kulesza

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20145B
20135B
20124B
20114B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.