ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica

Issn: 1427-9665
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Piktor
Www: http://www.foliagermanica.uni.lodz.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY THEORY & CRITICISM;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, niemiecki
Redakcja: Uniwersytet Łódzki ul. Sienkiewicza 21 Sienkiewicza 21 90-114 Łódź łódzkie, łódzkie, PL tel: 42 66 55 115 fax: 42 66 55 115 e-mail: foliagermanica[malpka]uni[kropka]lodz[kropka]plabc Redaktor naczelny: Roman Sadziński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20145B
20135B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.