ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Chirurgia po Dyplomie

Issn: 1895-6874
Wydawca: Medical Tribune Polska Sp. z o.o.
Www: http://www.podyplomie.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENDOCRINOLOGY & METABOLISM; GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY; PERIPHERAL VASCULAR DISEASE; SURGERY; UROLOGY & NEPHROLOGY;
Dyscypliny naukowe: Medycyna
Języki publikacji: polski
Redakcja: Medical Tribune Polska Sp. z o.o. ul. 29 Listopada 10 29 Listopada 10 00-465 Warszawa PL tel: +48 (22) 444 24 00 fax: +48 (22) 832 10 77 e-mail: chpd[malpka]medical-tribune[kropka]plabc Redaktor naczelny: Piotr Andziak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20143B
20133B
20122B
20112B
20101B
20091B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.