ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej

Issn: 0009-4919
Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i książek Technicznych SIGMA-NOT
Www: http://www.sigma-not.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; ECOLOGY; ENERGY & FUELS; ENGINEERING; INDUSTRIAL; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biotechnologia – dziedzina nauk technicznych, Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria produkcji, Kształtowanie środowiska, Technologia żywności i żywienia
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT ul. Ratuszowa 11 pokój 743a Ratuszowa 11 pokój 743a 00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 22 818 65 21 fax: 22 818 65 21 e-mail: chlodnictwo[malpka]sigma-not[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jolanta Grzejszczak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20144B
20134B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.