ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Issn: 0137-3676
Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Www: http://www.cieplowent.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ECOLOGY; ENERGY & FUELS; ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; MECHANICAL;
Dyscypliny naukowe: Budownictwo, Energetyka, Inżynieria środowiska, Kształtowanie środowiska, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: polski
Redakcja: Redakcja "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" ul. ul. Czackiego 3/5 p. 216 ul. Czackiego 3/5 p. 216 00-950 skt.poczt. 1004 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 828 27 26, 22 826 43 35, 22 336-13-19 fax: 22 828 27 26 e-mail: cieploogrzewwent[malpka]sigma-not[kropka]plabc Redaktor naczelny: Witold Wasilewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510B
20144B
20134B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.