ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Issn: 0860-6587
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Www: http://www.kpc.uni.lodz.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; COMMUNICATION; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Pedagogika
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny ul. al. Kościuszki 65 al. Kościuszki 65 90-514 Łódź Łódź łódzkie, łódzkie, PL tel: 426655248 fax: 426655254 e-mail: glotto[malpka]uni[kropka]lodz[kropka]plabc Redaktor naczelny: Grażyna Zarzycka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20145B
20135B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.