ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica

Issn: 1212-2157
Wydawca: Vydavatelstvi Univerzity Palackého v Olomouci
Www: http://geography.upol.cz/geographica
Kategorie wg. Thomson-Reuters DEMOGRAPHY; ECONOMICS; GEOGRAPHY; SOCIOLOGY; URBAN STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Socjologia, Ekonomia, Geografia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Univerzita Palackého v Olomouci ul. 17. listopadu 12 17. listopadu 12 771 46 Olomouc CZ tel: +420 585 634 591 fax: +420 585 225 737 e-mail: geographica[malpka]upol[kropka]czabc Redaktor naczelny: Václav Toušek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20147B
20137B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.