ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Cognitive Studies / Etudes Cognitives (former title: Studia Kognitywne)

Issn: 2080-7147
Wydawca: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Www: http://ispan.waw.pl/default/pl/periodyki/281-cognitive-studies-etudes-cognitives
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; COMPUTER SCIENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Informatyka – dziedzina nauk matematycznych
Języki publikacji: angielski, francuski
Redakcja: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ul. ul. Bartoszewicza 1b lok. 17 ul. Bartoszewicza 1b lok. 17 00-337 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 826 76 88 ; 22 711 08 96 ; 24 365 67 86 fax: 22 828 44 75 e-mail: roman[kropka]roszko[malpka]ispan[kropka]waw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Violetta Koseska (Koseska-Toszewa)

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
201410C
201310C
201210C
201110C

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.