ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Collectanea Philologica

Issn: 1733-0319
Wydawca: Oficyna Wydawnicza LEKSEM
Www: http://www.colectaneaphilologica.online.uni.lodz.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CLASSICS; CULTURAL STUDIES; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERATURE; PHILOSOPHY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: angielski, polski, łaciński, włoski, francuski, rosyjski
Redakcja: Uniwersytet Łódzki ul. ul. Lipowa 81 ul. Lipowa 81 90-568 Łódź łódzkie, łódzkie, PL tel: 42 66 55 374 e-mail: collectanea[malpka]op[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jadwiga Czerwińska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20145B
20135B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.