ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Colloquia Litteraria

Issn: 1896-3455
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Www: http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/34
Kategorie wg. Thomson-Reuters LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; SLAVIC; POETRY;
Dyscypliny naukowe: Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5 Dewajtis 5 01-815 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 561 89 03 e-mail: colloquialitteraria[malpka]uksw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Bernadetta Kuczera Chachulska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.