ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Zoologica Cracoviensia

Issn: 2299-6060
Eissn: 2300-0163
Wydawca: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Www: http://www.isez.pan.krakow.pl/index_pl.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOLOGY; ECOLOGY; PALEONTOLOGY; ZOOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Ekologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk ul. ul. Sławkowska 17 ul. Sławkowska 17 31-016 Kraków Kraków PL tel: (12) 422 19 01 e-mail: kozakiewicz[malpka]isez[kropka]pan[kropka]krakow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ewa Krzemińska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
201410B
201310B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.