ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Computer Assisted Methods in Engineering and Science

Issn: 1232-308X
Wydawca: Polska Akademia Nauk
Www: http://www.cames.ippt.gov.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; BIOMEDICAL;
Dyscypliny naukowe: Chemia, Biologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Polska Akademia Nauk ul. Pawińskiego 5B Pawińskiego 5B 02-106 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, Polska tel: 22 826 60 22 fax: 22 826 98 15 e-mail: cames[malpka]ippt[kropka]gov[kropka]plabc Redaktor naczelny: Michał Kleiber

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20126B
20116B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.