ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Computer Engineering and Applications

Issn: 1002-8331
Wydawca: Publishing House of Computer Engineering and Applications
Www: http://www.ceaj.org
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; HARDWARE & ARCHITECTURE; INFORMATION SYSTEMS; SOFTWARE ENGINEERING; THEORY & METHODS;
Dyscypliny naukowe: Informatyka – dziedzina nauk matematycznych, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Telekomunikacja
Języki publikacji: chiński
Redakcja: Publishing House of Computer Engineering and Applications ul. No.211,Bei sihuan middle road No.211,Bei sihuan middle road No.26, P.O.Box 619, Beijing 100083, P.R.China Beijing Haidian District, Haidian District, CN tel: 86 10 89055542 e-mail: ceaj[malpka]vip[kropka]163[kropka]comabc Redaktor naczelny: Jinpeng HUAI

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20146B
20136B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.