ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Constructii

Issn: 1221-2709
Eissn: 2247-0328
Wydawca: National R&D Institute "URBAN-INCERC"
Www: http://constructii.incerc2004.ro
Kategorie wg. Thomson-Reuters ACOUSTICS; CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING; CIVIL; GEOLOGICAL; MATERIALS SCIENCE; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi, Budownictwo, Inżynieria materiałowa, Sztuki projektowe
Języki publikacji: angielski, francuski
Redakcja: National R&D Institute "URBAN-INCERC" ul. Sos. Pantelimon 266, sector 2 Sos. Pantelimon 266, sector 2 021652 Bucharest RO tel: 0040212557866 fax: 0040212550062 e-mail: constructii[kropka]journal[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Emil-Sever Georgescu

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.